DENETİM HİZMETLERİ

GIDA DENETİMİ

Gıda denetimleri, üründe bozulmaya, tüketicide zehirlenme ve enfeksiyonlara neden olabilen her türlü etken ve maddenin gıdalara bulaşma yollarının araştırılması, ortaya konulması ve alınacak önlemlerin planlanmasıyla ilgili işlemleri kapsamaktadır.

İşletmelerde sağlığı olumsuz anlamda etkileyecek risk faktörlerini en aza indirmek hatta ortadan kaldırmak için hijyen denetimleri önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle gıda üretimi, depolama, işleme ve satış hizmetleri veren kuruluşlar İyi Üretim/İyi Hijyen Uygulamaları kurallarına uyarak ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda Burlab, gıda denetimlerini deneyimli ve uzman kadrosu ile yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirerek sizlere hizmet vermektedir.