EĞİTİM HİZMETLERİ

Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerde en önemli unsurun eğitim olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda biz eğitimin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde en temel gereklilik olduğunu düşünmekteyiz.

Bir kurumun varlığını devam ettirebilmesi ve daha da gelişebilmesi için eğitimin en önemli unsur olduğunu bilen Burlab olarak süreklilik arz eden bir eğitim faaliyeti içerisinde bulunmakta ve hem kurum içinde hem de kurum dışında eğitimler vermekteyiz.

Verdiğimiz eğitimler

Laboratuvar eğitimleri

Uygulamalı analiz eğitimleri

Uygulamalı cihaz eğitimleri

Metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitimleri

Kalibrasyon ve doğrulama eğitimi

Kalite yönetim sistemi eğitimleri

TS EN/ISO/IEC 17025 ‘’Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği’’ Temel Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17025 ‘’Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği’’ İç Denetçi Eğitimi

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi