Fiziksel analiz laboratuvarı

Gıda teknolojisinin gelişmesi ile birlikte gıdadaki hilelerde büyük artış gözlenmiştir. Bu sebeple besin zincirinin bütün aşamalarının kontrolü önem kazanmıştır.

Fiziksel analiz laboratuarı biriminde, gıda ve gıda katkı maddeleri, yem ve yem hammaddeleri, su ve su ürünleri Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları, ulusal ve uluslar arası kabul görmüş metotlar ve kalibrasyonu gerçekleştirilmiş son teknolojik kullanılarak fiziksel analizler gerçekleştirilmektedir.

Organoleptik (duyusal) analizler başta olmak üzere gravimetrik, titrimetrik, refraktometrik ve potansiyometrik teknikler kullanılarak fiziksel analizler yapılmaktadır.