Günümüzde gelişen gıda teknolojileri ve tüketicinin bilinçlenmesi sebebiyle ürün kalitesinin iyileştirilmesi önem kazanmıştır. Bu nedenle gıda güvenliğinin ve kalite kontrolünün sağlanması tüketici ve toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Bu kapsamda; Kimyasal analiz laboratuarında gıda, yem ve yem katkı maddelerinin kompozisyonu, temel bileşen analizlerinin yanı sıra gıda maddelerinin işlenmesi ve depolanması sırasında yapılarında meydana gelen değişimler ile taklit ve tağşişe yönelik çeşitli analizler gerçekleştirilmektedir.

Türk Gıda Kodeksi Etiket Yönetmeliği’ne göre etiket beyanında bulunması zorunlu olan bileşenlerin analizleri yapılmaktadır.

Çalışmalarımızın raporlamaları, ürün gruplarına veya ürüne bağlı olarak Türk Gıda Kodeksi öncelikli olmak üzere, Türk Standartlarında belirtilen analiz parametrelerinin limitleri göz önünde bulundurularak, ürünlere uygunluk veya uygunsuzluk değerlendirilmesi yapılabilmektedir.