Numune kabul ve raporlama birimimizde, ithalat ve özel istek olmak uzere gıda, yem, su ve bunların uretim aşamasında kullanılan tum maddelerin analizlerinin kabulleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımıza gelen numunelerin numune alma esaslarına göre uygunluğunu kontrol ederek kabulunu gerçekleştirmek, talep edilen analizleri kayıt altına alarak ilgili laboratuvar birimlerine numuneyi ulaştırmak ve çalışılan analizlerin sonuçlarını raporlandırmak numune kabul birimimizin görevlerindendir.

Laboratuvara gelen tum numuneler numune kabul ve raporlama sorumlumuz tarafından teslim alınıp gerekli uygunluk kontrolleri yapıldıktan sonra muşteri gizliliği prensibine uyularak kodlanarak numune analiz takip sistemimize kaydedilir. Numunelerin tum bolumlerde izlenebilirliği verilen kodlar sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Numune kabul ve raporlama birimimiz ayrıca muşterilerimiz ile resmi yazışmaları yapmakta ve laboratuvara alınan numunenin analiz aşamaları ve raporlamanın sureci hakkında bilgi vermektedir.