BURSA ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Fethiye Mah. Fatih Sk.No:23/C-A Nilüfer / BURSA

Kanima Grup

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

BURSA Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, temel olarak her konuda bilimselliği, kaliteyi, disiplini ve güveni bir prensip olarak görmekte ve bu durumun süreklilik göstermesini en önemli unsur olarak kabul etmektedir.Bu felsefe doğrultusunda BURSA Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı 2017 yılında TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardına göre Laboratuvar akreditasyonunu tamamlamış ve TÜRKAK tarafından akredite kuruluş unvanını almayı başarmıştır.

Akredite bir laboratuvar olmamızın vermiş olduğu sorumluluk gereği gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarının güvenilirliği, ve analiz sonuçlarının zamanında ulaştırılması en önemli düşüncemizdir.


MİSYON ve VİZYON

Misyon

Bursa Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan metotlarla, uzman kadrosuyla, izlenebilirliği sağlanmış son teknolojik cihazlarıyla, müşteri memnuniyeti odaklı, gizlilik, bağımsızlık, tarafsızlık ilkeleriyle ve kaliteden ödün vermeden, guvenilir ve hızlı sonuç vermeyi, mesleki uzmanlık ve hizmet kalitesini surekli olarak geliştirmeyi esas amaç olarak kabul etmiştir.

Vizyon

Sağlıklı nesillerin temelinin sağlıklı gıdadan geçtiğinin farkındalığıyla, analiz faaliyetlerimiz ile sağlıklı gıda üretim ve tuketimini güvence altına almak, üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye taşımak, ulusal ve uluslar arası alanda guvenilir ve söz sahibi bir laboratuvar olarak muşterilerine daima en iyi hizmeti sunmayı hedef olarak belirlemiştir.

Kanima Grup

Kanima Grup

KALİTE POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 17025 :2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği Standardının şartlarını sağlamak, Mesleki açıdan yetişmiş personellerle , son teknoloji cihazlarla, tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik ilkesi içerisinde, gizlilik prensibine dayanarak ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak en uygun şartlarda analizleri gerçekleştirmek, daima kalite odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak, Tüm personelin bu bakış açısı ile Kalite Yönetim Sisteminin uygulamasını öğrenmesini ve sürekli iyileştirmenin olmasını sağlamak, Her zaman en kısa sürede doğru ve güvenilir sonuç vermek, Gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasında, analiz sonuçlarının elektronik olarak muhafaza edilmesi ve iletilmesinde gizliliği sağlamak, Üst Yönetimin desteğiyle sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, katılmak, değerlendirmek ve uygulamaya koymak, Yeterlilik Testlerine katılımı sağlayarak dış kalite kontrol mekanizmasının işlemesini sağlamak, Metotların doğruluğunu iç kalite kontrol ve dış kalite kontrol çalışmalarıyla güvenceye almak, Sürekli İyileştirmeyi hedeflerken müşteriden gelen geri beslemeleri göz önünde bulundurmak, Laboratuvarın kendi bünyesinde, eğitimli personelleri tarafından, tarafsız bir bakış açısıyla kalite yönetim sistemini, etkin bir şekilde denetlemesini sağlamak, Müşteri taleplerine uygun hedefler koyarak etkin bir şekilde büyümek, Ulusal veya uluslararası SI birimlerine bağlı bir izlenebilirlik sağlayarak ölçümlerimizin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak


İŞ ETİĞİ KURALLARI

Dürüstlük

Çalıştığımız kuruluşlarla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük en önemli prensiplerimizdir. Hiçbir şekilde bu ilişkilerimizden kişisel fayda sağlamayı düşünmeyiz.

Gizlilik

Bursa Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, yapmış olduğu gıda analizlerinde gizliliğinin öneminin bilincindedir. Kanima olarak, çalıştığımız kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Bu bilgileri yalnızca belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırız.

Sorumluluklarımız

Çalıştığımız firmalara karşı adil ve saygılı davranarak, sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Çalıştığımız kişi ve kuruluşların özel bilgilerini ciddiyetle koruruz. Ayrıca toplumun gıda güvenliğini tam anlamıyla sağlamak amacıyla hizmetlerimizi yasalar ve yönetmeliklere özenle uyarak gerçekleştiririz.

Kanima Grup
location

GIDA

Transport

YEM

Hotel & Restaurant

SU

LABORATUVARLARIMIZ

5 ADET LABORATUVARIMIZ BULUNMAKTADIR

Günümüzde gelişen gıda teknolojileri ve tüketicinin bilinçlenmesi sebebiyle ürün kalitesinin iyileştirilmesi önem kazanmıştır. Bu nedenle gıda güvenliğinin ve kalite kontrolünün sağlanması tüketici ve toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda; Kimyasal analiz laboratuarında gıda, yem ve yem katkı maddelerinin kompozisyonu, temel bileşen analizlerinin yanı sıra gıda maddelerinin işlenmesi ve depolanması sırasında yapılarında meydana gelen değişimler ile taklit ve tağşişe yönelik çeşitli analizler gerçekleştirilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Etiket Yönetmeliği’ne göre etiket beyanında bulunması zorunlu olan bileşenlerin analizleri yapılmaktadır. Çalışmalarımızın raporlamaları, ürün gruplarına veya ürüne bağlı olarak Türk Gıda Kodeksi öncelikli olmak üzere, Türk Standartlarında belirtilen analiz parametrelerinin limitleri göz önünde bulundurularak, ürünlere uygunluk veya uygunsuzluk değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

BURSA ÖZEL KÖRFEZ GIDA KONTROL LABORATUVARI Fethiye Mah. Fatih Sk.No:23/C-A Nilüfer / BURSA

kanima
kanima
kanima
kanima

Numune Kabul

Numune kabul ve raporlama birimimizde, ithalat ve özel istek olmak uzere gıda, yem, su ve bunların uretim aşamasında kullanılan tum maddelerin analizlerinin kabulleri yapılmaktadır. Laboratuvarımıza gelen numunelerin numune alma esaslarına göre uygunluğunu kontrol ederek kabulunu gerçekleştirmek, talep edilen analizleri kayıt altına alarak ilgili laboratuvar birimlerine numuneyi ulaştırmak ve çalışılan analizlerin sonuçlarını raporlandırmak numune kabul birimimizin görevlerindendir. Laboratuvara gelen tum numuneler numune kabul ve raporlama sorumlumuz tarafından teslim alınıp gerekli uygunluk kontrolleri yapıldıktan sonra muşteri gizliliği prensibine uyularak kodlanarak numune analiz takip sistemimize kaydedilir. Numunelerin tum bolumlerde izlenebilirliği verilen kodlar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Numune kabul ve raporlama birimimiz ayrıca muşterilerimiz ile resmi yazışmaları yapmakta ve laboratuvara alınan numunenin analiz aşamaları ve raporlamanın sureci hakkında bilgi vermektedir.

ticket

GIDA

Kanima Grup

  • Gıda sektörünün esas görevi tarımsal ham maddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı gıda ve içecek ürünleri haline getirmektir. Bu süreçte, en önemli nokta üretimdir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı hammadde temininden enerji kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar birçok unsur yer almaktadır. Gıda zincirini, ‘tarladan sofraya’ ilkesinden hareketle; çiftçiler, sanayiciler, tedarikçiler, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicileri de içine alan farklı gruplar oluşturmaktadır. Sektörün alt başlıkları; Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Un ve Unlu Mamülleri, Meyve ve Sebze Ürünleri, Katı ve Sıvı Yağlar, Şeker ve Şekerli Ürünler, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Fermente Ürünler, Hazır Tüketilen Gıdalar ve Bebek Mamaları olarak özetlenebilir. Günümüzde öne çıkan bir diğer eğilim ise organik gıdalardır. Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir. Bursa Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak gıda sektörunde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarımıza gıda urunleri ile ilgili bir çok analizi gerçekleştirerek gıda guvenliğini sağlamaktayız.
BİLGİ AL
ticket

SU

Kanima Grup

  • Dünya nüfusunun hızla artması ile içme ve kullanma suyu ihtiyacı giderek artmaktadır. Çevre kirliliği sonucunda ise su kaynakları gün geçtikçe kirlenmekte ve uygun kalitede su kaynağının bulunup kullanıma sunulması kısıtlı hale gelmektedir. Elverişli su kaynaklarının bulunması durumunda ise arıtım, dağıtım ve depolanmalarındaki aksaklıklar nedeniyle içme ve kullanma suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebeple laboratuarımızda mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler gerçekleştirilerek İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre analiz sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.
BİLGİ AL

Hizmetlerimiz

Hizmet verdiğimiz alanlar !